Jaarlijks lijdt het Nederlandse bedrijfsleven schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid wil dat bedrijven en overheden hier gezamenlijk iets aan doen. Daarom bestaat het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het Nederlandse bedrijfsleven is regelmatig slachtoffer van criminaliteit. Het gaat hierbij om diefstal, brandstichting en vernieling. Alleen je eigen bedrijf beveiligen is niet genoeg meer. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan.

Wat is het KVO?
Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald hebben ondernemers er alles aan gedaan om de omgeving veilig te maken en te houden. Het KVO-certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen kunnen aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het behalen van een KVO-certificaat is niet wettelijk verplicht maar kan wel een positief signaal naar de consument zijn.
 

AANGIFTE : altijd melden!!

De KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werkgroep van de Industriekring Schoonebeek vergadert meerdere malen per jaar om de voortgang van de maatregelen en acties uit het Plan van Aanpak te bespreken zodat we een Veiliger bedrijventerrein te krijgen.

Om beter inzicht te krijgen wat er aan vernieling en inbraak op het industrieterrein gebeurt is het belangrijk dat dit gemeld wordt bij de politie. Hiervoor kan men contact opnemen met de politie maar bij kleinere zaken kan dit ook digitaal op de site van de politie.

Zie www.politie.nl/aangifte

Samen zorgen voor een Duurzaam Veilig Bedrijventerrein!!