De kracht van een vereniging heeft alles te maken met de kwaliteit en de netwerken van haar bestuur. Daarom hebben de leden van de Industrievereniging Schoonebeek een aantal stevige mensen achter de tafel. Mensen met hun wortels in het lokale bedrijfsleven, maar met een netwerk tot ver daar buiten. Niet alleen op gemeentelijk, maar ook op regionaal politiek-bestuurlijk niveau en binnen verschillende landelijke ondernemersorganisaties.

  • P. Wolken - Voorzitter
  • H. Jager - Vice-voorzitter
  • j. van de Werf - Penningmeester
  • C. Gozevoort - Secretaris
  • G. Groen - 3e kamercommissie
  • T. Klingenberg - Werkgroep KVO
  • J. Veenstra - Werkgroep KVO
  • G. Veenstra - Werkgroep KVO