De "vereniging Industriekring Schoonebeek" bestaat sinds 26 juni 1981. Op die dag verschenen Jan de Vries en Roelof Henk Doevendans bij notaris Eildert Haaijer in Emmen om de oprichtingsakte en de statuten te tekenen. Inderdaad, in Emmen, want in die dagen waren de notarissen nog niet zo wijd verspreid als nu, waar ook bijvoorbeeld het nabijgelegen Nieuw-Amsterdam een eigen notariaat heeft. Schoonebeek was in die dagen een zelfstandige, bloeiende en financieel gezien welvarende gemeente. Dankzij de olie-industrie.

De geschiedenis verluidt dat Schoonebeek haar positie als oliedorp eigenlijk te danken heeft aan de burgemeester van Coevorden, die een groot kantoorgebouw met industrieel complex niet vond passen bij de vestingstad. Dus koos de NAM voor Schoonebeek en streefde de vestingstad in de jaren vijftig voorbij op het gebied van olie en gasindustrie.


Onderlinge samenhang versterker

Een aantal ondernemers uit het oliedorp, zoals Schoonebeek tot ver in de jaren negentig werd genoemd, vond het in 1981 tijd worden om de informele circuits en de belangenbehartiging te bundelen. Want samen sta je sterker, maar kun je elkaar ook – zakelijk – versterken. Een belangrijke rol hierbij was weggelegd voor Gerrit Kramer, in de volksmond "De Pette" genoemd en eigenaar van Transportbedrijf Kramer- tegenwoordig Wagenborg-Nedlift Schoonebeek - , dat sterk meegroeide met de ontwikkeling van de olie en gasindustrie in de regio.

Goede onderlinge verhoudingen, weten wie wat doet, dus waarvoor je bij wie terecht kunt, zijn belangrijk. Gezelligheid ook, tijd om je onder collega's even te ontspannen, maar ook om gezamenlijk kennis op te doen, je inzicht te verschaffen in zaken waar je alleen als ondernemer vaak moeilijk aan toekomst, of de gelegenheid niet voor krijgt. De oprichters vonden het ook. tijd worden dat er vanuit het industriële bedrijfsleven een duidelijk aanspreekpunt werd gevormd voor het gemeentebestuur; een club met gewicht in de schaal richting burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Schoonebeek. Gerrit Kramer en zijn collega's Jan de Vries, Roelof Henk Doevendans, Hermannus Mulder en Jan George Lammers, vatten de spreekwoordelijke koe bij de horens en vormden het eerste bestuur van de IKS.


Doorgaan na de herindeling


De Industriekring bleef bestaan na de gemeentelijke herindeling van 1998, toen Schoonebeek Emmen hielp om over de honderdduizend grens te komen wat betreft het aantal inwoners. In plaats van de burgemeester van Schoonebeek en zijn wethouders, werd het het college van B en W van Emmen als gesprekspartner. De doelstelling veranderde niet: het dienen van de belangen van de leden, de Schoonebeker industriële ondernemers. En dat doet de IKS nu al meer dan tien jaar ook op het stadhuis van Emmen en tijdens bezoeken van collegeleden aan wat zich opnieuw ontwikkelt tot 'het oliedorp' van Nederland, maar nu in een internationaal aandacht trekkende hightech variant: Schoonebeek.

 

Bewaren