Over ons

Een vereniging met heldere doelstellingen.
De industriekring Schoonebeek, afgekort IKS, is al vanaf 1981 enthousiast belangenbehartiger en ontmoetingsplatform voor industriƫle ondernemers die in en rond Schoonebeek ondernemen.
De Industriekring Schoonebeek zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de industriƫle bedrijven in en rond Schoonebeek en voor de belangen van haar leden in het bijzonder.

 

Contacten leggen en versterken


Bijzondere aandacht, gaat uit naar het versterken en optimaliseren van het ondernemersklimaat in Schoonebeek en directe omgeving. De IKS onderhoudt hiervoor op beleidsniveau contacten met gemeentelijke en provinciale overheden en organisaties die kunnen bijdragen aan het versterken van het ondernemingsklimaat. Oftewel, de IKS oefent invloed uit bij die mensen die de beslissingen voorbereiden en de plannen ontwikkelen, maar ook bij de uiteindelijke beslissers. En vindt de IKS dat het anders moet of beter kan, dan neemt de IKS zelf initiatieven om projecten of ontwikkelingen in gang te zetten of aan te jagen.


Onderlinge contacten verstevigen


Een andere belangrijke activiteit is het versterken van de banden tussen de leden. Een zakelijke en sociale kant van de IKS. Veel ondernemers en managers van bedrijven treffen elkaar op bijeenkomsten. Ze leren elkaar beter kennen, wisselen informatie uit, bespreken wat hen gezamenlijk bezig houdt en wat er beter kan.

 

 

Bewaren

Bewaren